Novinky
TOR DES GÉANTS

TOR DES GÉANTS9-18.9.2022   Hory, dobrodružstvo, vytrvalosť, pokora a láska Legendárny mega ultra pretek okolo údolia Aosta (sever Talianska) s dĺžkou cca 350 km a prevýšením cca 30000 m so štartom a cieľom v mestečku Courmayeur na južnej strane Mont Blanku....

viac
Tatranské vrcholy a sedlá za štyri dni

  Tatranské vrcholy a sedlá za štyri dni   V rámci prípravy na TORx som hľadal projekt, kde by som bol niekoľko dní v plnej záťaži, nabral veľké prevýšenie a pohyboval sa v...

viac
Kontrola lavinových vyhledávačů PIEPS

  Kontrola lavinových vyhledávačů PIEPS

viac

Prihláška

UPOZORNENIE - Údaje zadávajete bez diakritiky . Od 1.1.2024 platia nové poistné podmienky !!!
(bez dĺžňov a mäkčeňov).

Po vyplnení a odoslaní formulára, Vám príde potvrdzujúci mail. 

Prihláška bude zaregistrovaná až po pripísní platby na náš účet, alebo doručení dokladu o zaplatení členského príspevku. Potvrdenie o zaplatení môžete (nemusíte) doručiť mailom na: edita@yakrysy.sk . Členské je možné uhradit v hotovosti na pobočke Yaksteam, Yak&Rysy a v tom prípade Vám dáme nový preukaz na počkanie, alebo na účet v ČSOB 4007987344/7500.


SEPA :

IBAN SK61 7500 0000 0040 0798 7344

BIC : CEKOSKBX

Jačí Dych- športový klub
Lovinského 43
811 04 Bratislava

 

Horské poistenie
Oslovenie
Krajina/Štát:
Doručenie preukazu
GDPR
Odoslaním prihlášky beriem na vedomie, že aktuálne, platné a úplné znenie všetkých dokumentov týkajúcich sa samotného spolku, členstva v ňom, ako aj podmienok poistenia vyplývajúceho z členstva v ňom, sú k dispozícií v sídle spolku, resp. na internetovej adrese http://www.alpenverein-edelweiss.at. Rozhodujúcim jazykom týchto dokumentov je jazyk nemecký. Vyhlasujem, že som si plne vedomý, že počas trvania môjho členstva sa môžu horeuvedené dokumenty, podmienky členstva, výhody spojené s týmto členstvom, ako aj podmienky poistenia, meniť, resp. zaniknúť. Vyhlasujem, že som bol oboznámený s podmienkami poistenia vyplývajúceho z členstva v spolku, a osobitne so skutočnosťou, že v prípade poistnej udalosti som povinný okamžite informovať organizácie uvedené na reverznej strane členského preukazu platného pre daný rok. Ku dňu 01.01.2012 sú to Tirolean Air Ambulance (tel. č. +43-51-222422, fax: +43 -51-2888888) alebo UNIQA Personenversicherung AG (tel. č. +43-1-2049999). V opačnom prípade príslušná poisťovňa uhradí maximálne čiastku do € 750,-.
antiSpam [nový kód]