Video z cesty “Corona” – Jožo Krištoffy

Coronu sa podarilo Jožovi preliezť 2. septembra 2016, štýlom PP, a najťažšiu dĺžku ohodnotil na 11-. Ide momentálne o najťažšie voľne lezenie v Tatrách.

Video: https://vimeo.com/185818587